Biopsja wątroby

biopsja wątrobyBiopsja wątroby polega na pobraniu wycinka z wątroby. Odbywa się to poprzez nakłucie cienką igłą biopsyjną powłoki ciała chorego. W przypadku zakażenia wirusem HCV, a więc w przypadku podejrzenia zapalenia wątroby typu C jest to niezwykle ważne badanie.

Wyróżniamy dwa rodzaje biopsji wątroby: niecelową, która nazywana jest także ślepą. Podczas biopsji niecelowej lekarz wkłuwa igłę biopsyjną w okolicach dziewiątego bądź dziesiątego międzyżebrza i wybiórczo pobiera biopat, czyli materiał potrzebny do badania oraz celową, która połączona jest z badaniem USG. Do wykonania biopsji niezbędny jest wcześniejszy, kilkudniowy pobyt w szpitalu w celu przygotowania do wykonania tego zabiegu. Zdarzają się też przypadki, że pacjent wcześniejszej hospitalizacji nie wymaga i jeszcze tego samego dnia może zostać przyjęty i wypisany. Wszystko oczywiście zależy od przypadku i od samego pacjenta. Przed wykonaniem biopsji wątroby niezbędne jest zrobienie badań, takich jak morfologia, ultrasonografia organu, krzepliwość krwi oraz poziom barwnika żółci, czyli bilirubiny.
Dłuższego pobytu w szpitalu wymagają zwykle pacjenci, u których wykryto niską krzepliwość krwi, bowiem w tych przypadkach niezbędne jest podanie leków wpływających właśnie na krzepliwość. Wbrew pozorom badanie nie jest bolesne. Lekarz wykonuje je stosując znieczulenie miejscowe. Po wprowadzeniu igły biopsyjnej lekarz pobiera materiał, a mianowicie wałeczek, tkankowy potrzebny do wykonania badania. Wałeczek tkankowy może być uważany za odpowiedni, jeśli ma sześć przestrzeni wrotnych. Po zakończonym badaniu lekarz nakłada opatrunek w miejscu wkłucia i badanie uważa się za zakończone.watroba 2

Pacjent powinien jednak pozostać w pozycji leżącej, na prawym boku, z wałkiem lub pojemnikiem z zamrożoną cieczą pod prawym łukiem żebrowym około kilka godzin. W zależności od tego gdzie znajduje się laboratorium histopatologiczne, w którym materiał tkankowy jest badany, tyle czasu czeka się na wynik. Biopsja wątroby jest badaniem bezpiecznym. Statystyki wskazują, że komplikacje pojawiają się tylko u 2% przypadków pacjentów, u których zabieg ten został wykonany. Bardzo ważne jest przestrzeganie wszystkich zaleceń lekarskich, zarówno przed, jak i po zabiegu, bowiem zmniejsza to w dużym stopniu ryzyko wystąpienia komplikacji.